Co čekat od archeologického výzkumu na svém pozemku?

Co čekat od archeologického výzkumu na svém pozemku? Co čekat od archeologického výzkumu na svém pozemku?

Od roku 2000 se Česká republika účastní tzv. Maltské konvence, jelikož podepsala Úmluvu o ochraně archeologického dědictví Evropy. Ve zkratce to znamená, že se náš stát zavázal právně ochraňovat archeologické dědictví a zabránit neodborným a destruktivním vykopávkám. 

 

Zákon o státní památkové péči (konkrétně § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) udává, že kdo plánuje stavbu na území s archeologickými nálezy, musí tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.  

 

Co je území s archeologickými nálezy

Takové území je v podstatě celá republika s výjimkou vytěžených míst. V praxi to znamená, 

že na příslušné místo musíte nahlásit každou stavbu, která zasahuje pod současnou úroveň terénu.

Jak archeologický výzkum načasovat

Zákon neudává konkrétní lhůtu, ve které by mělo ohlášení proběhnout. Archeoložka Východočeského muzea, Kristýna Bulvová, však radí zavolat ve chvíli, kdy jdete žádat o stavební povolení. Nejpozději 2–3 týdny před zahájením prací, aby v případě nálezu nedošlo ke zdržení stavby, tedy nárůstu nákladů. 

 

Stavební úřad by vás o této povinnosti měl informovat, i když provedení výzkumu není podmínkou pro vydání stavebního povolení. Pozor, za nesplnění ohlašovací povinnosti nebo neumožnění výzkumu hrozí pokuta až 4 miliony korun

 

Jakmile stavbu ohlásíte, je už na archeolozích, zda se vám ozvou. Pokud budou mít zájem vaši parcelu prozkoumat, uzavřou s vámi smlouvu ohledně toho, kdy se průzkum uskuteční a jak dlouho bude trvat. Očekávejte 1 den až 2 týdny.

Kam plánovanou stavbu hlásit

Řada lidí se domnívá, že stavbu je potřeba hlásit Národnímu památkovému ústavu. To ale není pravda. Ve skutečnosti je to Archeologický ústav AV ČR Praha nebo Brno. K tomu využijte online formulář, kam vyplníte příslušné údaje o parcele. Případně se obraťte přímo na vykonavatele archeologického výzkumu, tedy muzea ve vašem kraji. 

 

Víte, že…

“Památkáři”, tedy Národní památkový ústav, se zabývají pouze stavbami v památkově chráněném území a jeho ochranném pásmu.

Jak výzkum probíhá

Stavebník na domluvený termín zajistí bagr s plochou lžící, který odkryje půdu zhruba 30–60 cm hluboko dle pokynů archeologů. Pokud archeologové nic nespatří, výzkum skončí a vy můžete začít stavět. Jinak budou pokračovat až 2 týdny, o čemž vás budou informovat. Pokud by později došlo k náhodnému nálezu, jste opět povinni ho nahlásit.

Kolik výzkum stojí

Dobrá zpráva je, že pokud je stavebník fyzická osoba, která nestaví za účelem zisku, výzkum hradí kraj. Na stavebníkovi jsou tedy „pouze“ náklady na odkryv půdy. 

 

Ač se to nezdá, i v dnešní době dochází k hodnotným nálezům až z období pravěku, které pomohou porozumět, jak naši předkové žili. Příkladem je Třebosický kozlík starý 6000 let nalezený pod rodinným domem nedaleko od Pardubic. Třeba se i vy budete podílet na významném objevu. 

Vyberte si z našeho katalogu

Kontaktujte nás

Vydejte se s námi na cestu ke zdravému bydlení

Odesláním souhlasím, aby společnost Maverick Delta s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.

Obchodní oddělení

Jsme tady pro vás

Veronika Havlová

Veronika Havlová
Regionální obchodní manažer

Renata Zatkalová

Renata Zatkalová
Obchodní manažer

Dalibor Boehm

Dalibor Boehm
Obchodní manažer

Veronika Suchá Háková

Veronika Suchá Háková
Obchodní manažer

Jan Merta

Jan Merta
Obchodní manažer

Lucie Švehlová

Lucie Švehlová
Obchodní manažer

Lenka Gabrielová

Lenka Gabrielová
Obchodní manažer

Ondřej Prokopius

Ondřej Prokopius
Obchodní manažer

Den otevřených dveří říjen 2022

Rádi Vás provedeme naším vzorovým domem. Ukážeme Vám použité materiály a technologie a Vy se můžete ptát na cokoliv, co Vás zajímá ohledně nízkoenergetického bydlení.

Kdy:
14.-15.10.2022, 10-17 hod

Kde:
Malčice 66, Předotice

Registrace

Stažení katalogu

Odesláním souhlasím, aby společnost Maverick Delta s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.