Difuzně otevřená versus uzavřená skladba

Difuzně otevřená versus uzavřená skladba Difuzně otevřená versus uzavřená skladba

Víte, co je difuze…

Difuze je fyzikální proces, během kterého se částice samovolně rozptylují v prostoru. Možná si vzpomenete na pokus prováděný na základní škole s modrou skalicí nebo čajovým pytlíkem ponořeným do vody. Žáci během něho sledují, jak se postupně obarví všechna kapalina v nádobě. 

 

Látky mají tendenci přecházet do prostředí s menší koncentrací. Netýká se to jen barviva z čajového pytlíku, ale i vzdušné vlhkosti vyskytující se v interiéru a exteriéru domu. Ve stavebnictví je potřeba na difuzi myslet během návrhu a realizace konstrukce domu, aby nedocházelo k proniknutí vodní páry do obvodového zdiva, kde by vlivem rozdílných teplot mohla pára zkondenzovat. Přebytek vody ve zdivu by měl fatální následky, protože vytváří podmínky pro množení mikroorganismů.  

Vzdušná vlhkost je běžnou součástí života

Difuzně otevřená versus uzavřená skladba

Vlhkost vzduchu se zvyšuje tím, jak doma dýcháme, vaříme nebo sušíme prádlo. Pak má tendenci přejít do prostředí s nižší vlhkostí, tedy ven. V zemích s teplejším podnebím se touto problematikou nemusí tolik zabývat. Ale v našich podmínkách není výjimkou, že rozdíl mezi teplotou v interiéru a okolím je 40 ℃, což nahrává rozdílným vzdušným vlhkostem a kondenzaci. 

 

V zásadě jsou dvě řešení, jak s tímto jevem naložit.

 

 

Difuzně uzavřená konstrukce dřevostavby

Neumožní vodní páře, aby pronikla do konstrukce a zkondenzovala tam. Stěna se skládá z vnitřní výmalby, za kterou následuje parozábrana, což je nejčastěji plastová fólie. Zvenku je stěna zpravidla izolovaná tradičním polystyrenem, což je relativně levný materiál, a proto je difuzně uzavřená konstrukce levnější variantou. 

 

➕ 

Hlavní výhodou systému je nižší pořizovací cena materiálu.

 

Nevýhodou je naopak vyšší náročnost na technické provedení. Představte si parozábranu jako igelitový pytlík. Jakmile by došlo byť jen k miniaturnímu poškození během stavby, už by neplnila správně svou funkci. 

 

Difuzně otevřená konstrukce dřevostavby

Umožňuje, aby vlhkost regulovaně prostoupila stěnou ven z objektu, aniž by zkondenzovala v konstrukci a vytvořila živnou půdu pro plísně. Místo parozábrany v konstrukci stěny figurují difuzně otevřené desky

 

U dřevostaveb se jedná o modernější řešení. Cihlové domy jsou z podstaty difuzně otevřené, takže se jedná o lety prověřený způsob konstrukce stěn. 

 

Jako izolace se nepoužívá polystyren, ale např. minerální vata, což se promítne do vyšší ceny

 

➕ 

Výhodou však je lepší zvuková i tepelná izolace. Dům je také v lepším „kontaktu“ s okolím. Jestliže nárazově stoupne vlhkost uvnitř domu, stěny ji dokážou zadržet a postupně vrátit zpátky. 

 

Nelze jednoznačně říct, která z variant je výhodnější, proto finální rozhodnutí závisí na zadavateli. Goopan vlastní stavební systém s unikátní difuzně otevřenou skladbou sendvičových panelů. 

 

Prvotřídní materiály, ze kterých jsou panely vyrobené, zajišťují:

  • Dobrou požární odolnost.
  • Příjemnou zvukovou a tepelnou izolaci.
  • Nosnost jedné hmoždinky až 80 kg díky vnitřnímu plášti ze sádrokartonových desek RigiStabil. Není tedy nutné kvůli závěsnému nábytku např. v kuchyni zeď vyztužovat trámy. 

 

Vyberte si z našeho katalogu

Kontaktujte nás

Vydejte se s námi na cestu ke zdravému bydlení

Odesláním souhlasím, aby společnost Maverick Delta s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.

Obchodní oddělení

Jsme tady pro vás

Veronika Havlová

Veronika Havlová
Regionální obchodní manažer

Radim Zeman

Radim Zeman
Obchodní manažer

Veronika Suchá Háková

Veronika Suchá Háková
Obchodní manažer

Lenka Gabrielová

Lenka Gabrielová
Obchodní manažer

Ondřej Prokopius

Ondřej Prokopius
Obchodní manažer

Lucie Švehlová

Lucie Švehlová
Obchodní manažer

Den otevřených dveří červen 2023

Srdečně Vás zveme na Den Otevřených Dveří do vzorového nízkoenergetického domu.

Objevte budoucnost ekologicky šetrného bydlení 🏡♻️! Vstupte do našich inovativních nízkoenergetických domů, kde se udržitelnost potkává s luxusem. Přidejte se k zelené revoluci ještě dnes!

Kdy:
02.06. 2023

Kde:
Malčice 66, u Písku

V kolik:
od 10-17hod
 

Registrace

Prémiové nízkoenergetické a pasivní domy

Odesláním souhlasím, aby společnost Maverick Delta s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.