Difuzně otevřená versus uzavřená skladba

Difuzně otevřená versus uzavřená skladba Difuzně otevřená versus uzavřená skladba

Víte, co je difuze…

Difuze je fyzikální proces, během kterého se částice samovolně rozptylují v prostoru. Možná si vzpomenete na pokus prováděný na základní škole s modrou skalicí nebo čajovým pytlíkem ponořeným do vody. Žáci během něho sledují, jak se postupně obarví všechna kapalina v nádobě. 

 

Látky mají tendenci přecházet do prostředí s menší koncentrací. Netýká se to jen barviva z čajového pytlíku, ale i vzdušné vlhkosti vyskytující se v interiéru a exteriéru domu. Ve stavebnictví je potřeba na difuzi myslet během návrhu a realizace konstrukce domu, aby nedocházelo k proniknutí vodní páry do obvodového zdiva, kde by vlivem rozdílných teplot mohla pára zkondenzovat. Přebytek vody ve zdivu by měl fatální následky, protože vytváří podmínky pro množení mikroorganismů.  

Vzdušná vlhkost je běžnou součástí života

Difuzně otevřená versus uzavřená skladba

Vlhkost vzduchu se zvyšuje tím, jak doma dýcháme, vaříme nebo sušíme prádlo. Pak má tendenci přejít do prostředí s nižší vlhkostí, tedy ven. V zemích s teplejším podnebím se touto problematikou nemusí tolik zabývat. Ale v našich podmínkách není výjimkou, že rozdíl mezi teplotou v interiéru a okolím je 40 ℃, což nahrává rozdílným vzdušným vlhkostem a kondenzaci. 

 

V zásadě jsou dvě řešení, jak s tímto jevem naložit.

 

 

Difuzně uzavřená konstrukce dřevostavby

Neumožní vodní páře, aby pronikla do konstrukce a zkondenzovala tam. Stěna se skládá z vnitřní výmalby, za kterou následuje parozábrana, což je nejčastěji plastová fólie. Zvenku je stěna zpravidla izolovaná tradičním polystyrenem, což je relativně levný materiál, a proto je difuzně uzavřená konstrukce levnější variantou. 

 

➕ 

Hlavní výhodou systému je nižší pořizovací cena materiálu.

 

Nevýhodou je naopak vyšší náročnost na technické provedení. Představte si parozábranu jako igelitový pytlík. Jakmile by došlo byť jen k miniaturnímu poškození během stavby, už by neplnila správně svou funkci. 

 

Difuzně otevřená konstrukce dřevostavby

Umožňuje, aby vlhkost regulovaně prostoupila stěnou ven z objektu, aniž by zkondenzovala v konstrukci a vytvořila živnou půdu pro plísně. Místo parozábrany v konstrukci stěny figurují difuzně otevřené desky

 

U dřevostaveb se jedná o modernější řešení. Cihlové domy jsou z podstaty difuzně otevřené, takže se jedná o lety prověřený způsob konstrukce stěn. 

 

Jako izolace se nepoužívá polystyren, ale např. minerální vata, což se promítne do vyšší ceny

 

➕ 

Výhodou však je lepší zvuková i tepelná izolace. Dům je také v lepším „kontaktu“ s okolím. Jestliže nárazově stoupne vlhkost uvnitř domu, stěny ji dokážou zadržet a postupně vrátit zpátky. 

 

Nelze jednoznačně říct, která z variant je výhodnější, proto finální rozhodnutí závisí na zadavateli. Goopan vlastní stavební systém s unikátní difuzně otevřenou skladbou sendvičových panelů. 

 

Prvotřídní materiály, ze kterých jsou panely vyrobené, zajišťují:

  • Dobrou požární odolnost.
  • Příjemnou zvukovou a tepelnou izolaci.
  • Nosnost jedné hmoždinky až 80 kg díky vnitřnímu plášti ze sádrokartonových desek RigiStabil. Není tedy nutné kvůli závěsnému nábytku např. v kuchyni zeď vyztužovat trámy. 

 

Máte dotazy ohledně výstavby, financování či technologií? Jsme tady pro vás!

Vyberte si z katalogu domů našich modelových řad

Stáhnout katalog

Navštivte jeden z našich vzorových domů

Navštívit vzorový dům

Kontaktujte nás

Vydejte se s námi na cestu ke zdravému bydlení

* je povinný údaj

Katalog prémiových nízkoenergetických domů

Zanechte nám na sebe telefonní číslo pokud si přejete:
  • Navštívit vzorový dům
  • Získat cenovou nabídku
  • Individualizovat katalogový dům
  • Poradit se s umístěním domu na pozemek
  • Pomoci s výběrem technologií
  • Pomoci s dalšími dotazy