Dřevostavba na klíč: Jak postavit v CHKO nebo památkově chráněném území?

Dřevostavba na klíč: Jak postavit v CHKO nebo památkově chráněném území? Dřevostavba na klíč: Jak postavit v CHKO nebo památkově chráněném území?

Než na svém pozemku poprvé „kopnete“, provedete celou řadu příprav. Některé se týkají všech domů bez rozdílu jako archeologický výzkum nebo nutnost dodržet stavební regulativy obce. Jiné jsou ale specifické pro určité oblasti. Pokud plánujete dřevostavbu, často se dočtete, že v CHKO nebo památkovém území ji právě kvůli regulacím nepostavíte, obzvlášť když si vyberete projekt z katalogu. Jenže naše zkušenost v Goopan je právě opačná. 

Kde je vůle, tam je (příjezdová) cesta

Dřevostavba na klíč: Jak postavit v CHKO nebo památkově chráněném území?

V jednom z takových domů bydlí také rodina Říhových. Původně toužili po bungalovu s rovnou střechou, což bohužel v památkově chráněném území s tradiční vesnickou zástavbou neprošlo. Kvůli zachování rázu krajiny museli majitelé přistoupit na sedlovou střechu v klasické červené barvě. V podkroví tak alespoň vznikl příjemný prostor pro dětskou hernu. 

 

Další podmínkou památkářů bylo zmenšení oken oproti projektu, aby velké prosklené plochy nenarušovaly pohled na krajinu a nedocházelo ke světelnému znečištění prostředí. Naštěstí je dům dostatečně prosvětlený změnám navzdory. Přečtěte si celý příběh domu

 

Jednoznačná pravidla pro stavby v regulovaných lokalitách bohužel nelze sepsat, protože každé takové místo je jedinečné. Nicméně orientačně ve všech očekávejte požadavky na: 

  • Tvar a barvu střechy.
  • Orientaci štítu.
  • Velikost a barvu oken. 

 

Prvotní představu si uděláte, když si prohlédnete domy v okolí. Rozhodně si ušetříte nepříjemná překvapení, když se s památkáři nebo ochranáři přírody spojíte předem a projekt s nimi budete konzultovat. 

Pravidla pro stavbu v CHKO

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou území s harmonickou krajinou, která vyžadují speciální ochranu, aby jejich specifika zůstala zachována budoucím generacím. V ČR je jich celkem 26 a jejich správa spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Dále se CHKO dělí do 4 zón. V první se vůbec stavět nesmí, ve druhé platí speciální zákony ohledně vodního režimu a terénních úprav. 


Pro bližší informace o stavbách v III. a IV. Zóně nahlédněte do závazných stanovisek podle ustanovení § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které najdete na správě příslušné CHKO. Hledejte dokument „Preventivní hodnocení krajinného rázu“.

Pravidla pro stavbu v památkově chráněném území

Veškeré úpravy promítající se do vnějšího vzhledu nemovitosti, která se nachází v památkově chráněném území nebo jeho ochranném pásmu musí být schváleny úřadem obce s rozšířenou působností. Závazné stanovisko byste měli obdržet maximálně do 30 dnů od podání žádosti. Úřad můžete rovněž kontaktovat kvůli konzultaci, která by měla proběhnout v součinnosti s Národním památkovým ústavem

 

Jestliže máte pozemek v některé ze zmiňovaných oblastí a představy o vysněném bydlení, Goopan se s nadšením postará o jejich realizaci. Neváhejte nás kontaktovat.

Máte dotazy ohledně výstavby, financování či technologií? Jsme tady pro vás!

Vyberte si z katalogu domů našich modelových řad

Stáhnout katalog

Navštivte jeden z našich vzorových domů

Navštívit vzorový dům

Kontaktujte nás

Vydejte se s námi na cestu ke zdravému bydlení

* je povinný údaj

Katalog prémiových nízkoenergetických domů

Zanechte nám na sebe telefonní číslo pokud si přejete:
  • Navštívit vzorový dům
  • Získat cenovou nabídku
  • Individualizovat katalogový dům
  • Poradit se s umístěním domu na pozemek
  • Pomoci s výběrem technologií
  • Pomoci s dalšími dotazy